Jan Gyldenlöve                      Hanna                                      Sandra                                  
Vd och ägare                          Administratör/                         Administratör                       
                                               Ekonomiassistent